Přepravní bedny a průmyslové obaly

Při transportu a skladování je nutné chránit výrobek před mechanickým poškozením

Přepravní bedny a průmyslové obaly

Palety atypické

Tyto dřevěné atypické palety se od klasických standardních palet liší především v rozměrech (rozměr palety je určen dle přepravovaného výrobku).

Ližiny

Dřevěné ližiny jsou určeny především pro přepravu těžkého a neskladného výrobku (zboží) bez opláštění, který musí mít pro přepravu speciální ukotvení (např. armatury, tvarové potrubí apod.)

Podlahy

Dřevěné podlahy se využívají tam, kde není zapotřebí speciálních požadavků na ukotvení
(dobrá stabilita přepravovaného výrobku)

Dřevěná fixace

Dřevěná fixace (klíny, laťění, vymezovací hřebeny) slouží k zabezpečení výrobků při přepravě (např. pro vymezení prostoru proti posuvu).

Dřevěné bedny (překližkové, palubkové a OSB desek)

Bedny, které jsou určeny pro tuzemský i zahraniční trh. Jsou navrženy a zkonstruovány dle
požadavku norem mezinárodní přepravy. Jejich hlavní funkci je, aby při transportu a skladování zabránily nejen mechanickému poškození, ale také vlivům okolního prostředí. Na každý daný typ
bedny je vždy vypracován technický výkres s detailní specifikací a výpisem jednotlivých prvků.

Bedny se vyrábějí ve standardním provedení (překližkové, palubkové a z OSB desek), kde se mění jen tloušťka použitého materiálu, která se mění s koeficientem hmotnosti přepravovaného výrobku. Veškerý tento materiál na výrobu beden má atestovanou dokumentaci.

Bednoližiny

Speciálně upravená bedna, kde základ tvoří podlaha bedny, na které jsou umístěny fixační a kotvící prvky dle parametrů přepravovaného zboží. Obal bedny je zpevněn výztuhami.